Az energetikai referens barát, nem ellenség

Hogyan válasszon energetikai szakreferenst?

Mit csinál egy energetikai szakreferens? Hogyan járulhat hozzá hosszú távon egy szervezet energiahatékony működéséhez?

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy 2016. december 21-től kötelező energetikai szakreferens alkalmazása minden olyan gazdálkodó szervezet számára, amelynek az éves energiafelhasználásának átlaga a tárgyévet megelőző három évben meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy a 100 000 m3 földgázt, vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget. Az érintett vállalkozások 2017. június 30-ig kaptak határidőt arra, hogy eleget tegyenek az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentési kötelezettségüknek. Cikkünkben most azt járjuk körbe, hogy milyen feladati vannak egy ilyen szakembernek.

A szakreferens munkájának célja az energiahatékonyság növelése

Energetikai szakreferens a szabályozás szerint természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. Utóbbi esetében az a feltétel, hogy a szervezet munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban álljon egy, az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személlyel.

Az energetikai szakreferens feladata, hogy meghonosítsa az adott cégnél az energiahatékonysági szemléletmódot és az energiahatékony magatartásformát. Azért, hogy ezt elérje, több területen is segíti a szervezet működését és a döntéshozatalt. Figyelemmel kíséri például a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását is.

Ennek keretében

  • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében;
  • javaslatokat fogalmaz meg az energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban;
  • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról; valamint
  • ellátja az energiabeszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatokat.

A jelentések  irányt mutatnak

Emellett meghatározott időközönként jelentést tesz a vállalkozás számára arról, hogyan változik a szervezet energiafogyasztása. Ennek megfelelően havi jelentést készít tevékenységéről, a szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében; továbbá a havi jelentések alapján összefoglaló éves jelentést is összeállít a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről.

Az energetikai szakreferens további feladatai

Az energetikai szakreferens feladatai közé tartozik még, hogy közreműködik az adott vállalat részére előírt adatszolgáltatás teljesítésében a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról, és részt vesz a vállalkozás alkalmazottai körében az energiahatékonysági szemlélet kialakításában is.

Mindezekből jól látszik, hogy az energetikai szakreferens elsődleges célja, hogy az adott gazdasági szervezetet hozzásegítse egy energia- és költséghatékonyabb működéshez, hogy ösztönözze a zöldebb üzemeltetéshez szükséges fejlesztéseket, valamint az alkalmazottakat is zöldebb gondolkodásra buzdítsa. Részletek az alábbi információs weboldalon: Energetikai szakreferens>>

-

Tipp

  • Energia tanúsítvány magánszemélyeknek 0%-os áfával!!!

    Tanúsítás brutto 9900 Ft-tól! Részletek itt>>