Az Európai Unió az alternatív üzemanyagok használatának ösztönzéséért

Egyre több elektromos töltőállomás épül

Az európai közlekedés jelenleg még igen erősen függ az import kőolajtól, ezért az Európai Unió egy új stratégiát irányzott elő, mégpedig azt, hogy az alternatív üzemanyagok töltőállomás-hálózatának fejlesztését és egységesítését erősíti.

Az alternatív üzemanyagok használatának nagy mértékű terjedését írja elő az Európai Unió 2020-ig szóló stratégiája. Ám amíg a korábbi kezdeményezések elsősorban a gépjárművek és az üzemanyagok fejlesztését célozták, addig az új irányzat a megfelelő töltőállomás-hálózat kiépítése mellett áll, hiszen e nélkül nem várható az alternatív járművek elterjedése sem. Az új stratégia éppen ezért az alternatív töltőállomás-hálózat európai szintű fejlesztésére és egységesítésére koncentrál.

Mai állás szerint az alternatív üzemanyagok elterjedésének több gátja is van. Az egyik ok, amiért nem vásárolnak az emberek tiszta üzemű járműveket, mert drágábbak és kevés hozzájuk a töltőállomás. A hálózatot addig nem fejlesztik, amíg nincs elegendő ilyen típusú jármű, viszont a járművek ára továbbra sem csökken. Ez csak akkor várható, ha a gyártók nagy számban tudják értékesíteni azokat. Ebből az ördögi körből talán kiutat jelenthet az Európai Unió új, „Tiszta energia a közlekedésben” stratégiája, amely előírja az alternatív üzemanyagok – villamos energia, hidrogén és földgáz – töltőállomás-hálózatának 2020-ig bekövetkező európai szintű egységesítését és fejlesztését.

Magyarországon és a régió többi tagállamában alig tucatnyi elektromos töltőállomást használhatnak az elektromos járművek. Az uniós stratégia értelmében azonban hazánkban 2020-ra mintegy 7000 töltőpont létesülne. Az elterjedést segítheti, hogy a stratéga kitér arra, hogy mostantól a „Type 2″ jelű csatlakozóaljzat egységesnek számít az Európai Unióban.

Hidrogéntöltő állomásból még ennél is kevesebbet találhatunk:, az unió területén mindössze 120 található. Igaz, hogy hidrogénnel üzemelő tüzelőanyag-cellás járműből sem fut sokkal több néhány száznál, és számuk előreláthatólag a következő években sem haladja majd meg a néhány ezret. A stratégia célja itt tehát nem elsősorban a hidrogéntöltő állomások számának növelése, hanem a csatlakozópontok egységesítése.

Hasonlóan vélekednek a sűrített földgázról is, az EU javaslata szerint 2020-ra közös szabványon alapuló, mindenki számára hozzáférhető töltőállomások hálózatának kell kiépülnie, ahol a töltőpontok közti különbség nem lehet több, mint 150 kilométer. A bővülésnek köszönhetően a CNG üzemű járművek jelenlegi mintegy egymilliós száma hét éven belül akár meg is tízszereződhet.

Ha az unió várakozásai beigazolódnak, az európai gazdaság valamennyire függetlenedhet az import kőolajtól. A károsanyag-kibocsátás csökkentésével pedig jelentősen mérsékelhető a légszennyezettség okozta halálesetek száma is.

- 2014-01-30

Tipp