Cégek! Ideje energetikai szakreferenst választani!

Még van idő kiválasztani az energetikai szakreferenst

Június 30-ig kell bejelenteniük a gazdasági szervezeteknek az általuk alkalmazott energetikai szakreferens nevét, a későket bírságolják.

Tavaly év végén lépett életbe a 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról című rendelet, mely kötelezővé teszi bizonyos vállalatok számára, hogy egy, a szervezettől munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst foglalkoztassanak.

Az energia mennyisége számít

A szabályozás azokra a gazdálkodó szervezetekre vonatkozik, melyeknek éves energiafogyasztási átlaga a tárgyévet megelőző három évben meghaladta a

 • 400 000 kWh villamos energiát, vagy
 • 100 000 m3 földgázt, vagy
 • 3400 GJ hőmennyiséget.

Ebből látszik, hogy szemben az energetikai audittal itt nem bevételhez és létszámadatokhoz kötik a kötelezettséget, hanem a felhasznált energiamennyiséghez. A jogszabály azokra a KKV vállalatokra is vonatkozik, akik több telephellyel rendelkeznek, és ezek összfogyasztása eléri a rendeletben meghatározott minimumot.

Akár kétmilliós bírság is kiszabható

Miután a vállalat alkalmazásába veszi energetikai szakreferensét, köteles a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal felé a megadott formában adatot szolgáltatni. Amennyiben elmulasztja ezt, úgy a Hivatal kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki a cégre. A szakemberek kiválasztására és a bejelentésre 2017. június 30-ig van idejük a gazdasági szervezeteknek. Bővebben: Energetikai szakreferens: A vállalatok kötelezettségei

Energetikai szakreferens olyan természetes személy lehet, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel, rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal, valamint teljesítette az energetikai auditori szakmai vizsgát. Emellett éves továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

Megfontolandó gazdálkodó szervezet alkalmazása is

Szakreferensként gazdálkodó szervezet is alkalmazható, amennyiben van olyan, az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult (alkalmas) természetes személy, akivel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

A szakreferens feladatai közé tartozik, hogy

 • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
 • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
 • havi jelentést készít tevékenységéről, a vállalat tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • összefoglaló éves jelentést készít a havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet a vállalat honlapján május 31-ig közzétesz, valamint
 • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Az energetikai szakreferens kiválasztásával kapcsolatban bővebben itt olvashat: Energetikai szakreferensre vonatkozó jogszabályok>>

- 2017-01-18

Tipp

 • Energia tanúsítvány magánszemélyeknek 0%-os áfával!!!

  Tanúsítás brutto 9900 Ft-tól! Részletek itt>>